Kosten en opbrengsten van een zonnestroomsysteem

Voordat men kan gaan rekenen aan (investerings)kosten van een zonnestroominstallatie moet duidelijk zijn om wat voor systeem het gaat: een netgekoppeld of autonoom zonnestroomsysteem (zie typen zonnestroomsystemen).

Een autonoom systeem is meestal rendabel, omdat het alternatief - uitbreiding van het centrale elektriciteitsnet - duur of niet aan de orde is.

De kosten van een netgekoppelde zonnestroominstallatie zijn natuurlijk afhankelijk van de grootte van het systeem. Men kan besluiten "het hele dak" vol te leggen, maar men kan ook kiezen voor vier of zes zonnepanelen. Hoe dan ook, op dit moment (2014) ligt de terugverdientijd ongeveer op 10 - 15 jaar.

De grote variatie in de terugverdientijd wordt mede veroorzaakt doordat soms gebruik gemaakt kan worden van fiscale faciliteiten en subsidieregelingen.

Ondernemers kunnen gebruik maken van de Energie Investerings Aftrek (EIA). Deze fiscale faciliteit is vergelijkbaar met de "gewone" investeringsaftrek. Door hiervan gebruik te maken worden de feitelijke investeringskosten beduidend minder. Daarnaast bestaat er voor huishoudens en ondernemens de SDE-regeling.