Invloed van richting en hoek op de opbrengst

Bij het berekenen van de stroomopbrengst zijn we uitgegaan van een zonnestroom-installatie die optimaal op de zon staat gericht, fantastisch op het zuiden onder een perfecte hoek, waardoor elk zonnepaneel alle zon “vangt” die jaarlijks beschikbaar is voor het zonnepaneel. Bij zo’n optimaal systeem kan uitgegaan worden van een opbrengst van 850 kWh per geinstalleerde kWp, wat resulteert in 1700 kWh voor een PV-systeem van 2 kWp.

Maar vaak is een zon-pv-installatie niet optimaal op de zon gericht. Misschien staat de installatie niet gericht op het zuiden, maar op het zuidwesten of zuidoosten, of misschien zelfs op het noorden. En misschien is de helling van het dak 20 graden of overweegt u de panelen horizontaal op het dak te leggen. Dit heeft grote invloed op de opbrengst van uw zon-pv-systeem (zie Tabel 2).

Stel bijvoorbeeld dat de zonnestroominstallatie van 2 kWp niet optimaal op de zon wordt gericht, maar met een hellingshoek van 40 graden op het westen staat gericht, dan levert het systeem nog maar 75-80% van hetgeen mogelijk was.

Tabel 2: Indicatie relatieve verwachte opbrengst van een zonnestroominstallatie afhankelijk van de oriëntatie en hellingshoek
 0° (horizontaal)25°40°65°90° (verticaal)
Noord75 - 80%65 - 70 %55 - 60 %35 – 40 %30 - 35 %
Noord-Oost80 - 85 %70 - 75 %60 - 65 %45 – 50 %40 - 45 %
Oost85 - 90 %80 - 85 %75 - 80 %65 – 70 %55 - 60 %
Zuid-Oost90 - 95 %90 - 95 %90 - 95 %85 – 90 %65 - 70 %
Zuid90 - 95 %95 - 100%95 - 100%90 – 95 %70 - 75 %
Zuid-West90 - 95 %90 - 95 %90 - 95 %85 – 90 %65 - 70 %
West85 - 90 %80 - 85 %75 - 80 %65 – 70 %55 - 60 %
Noord-West80 - 85 %70 - 75 %60 - 65 %45 – 50 %40 - 45 %


Invloed van schaduw
Maar niet alleen richting en hoek bepalen de opbrengst, ook schaduw is funest. Indien een klein deel van het zonnestroomsysteem wordt beschaduwd, dan zakt de opbrengst van het systeem dramatisch. Denk bijvoorbeeld aan een boom of een paal, die schaduw werpt op het systeem. De opbrengst kan daarmee makkelijk 50% afnemen.