Introductie: over zonnestroom

Zonnestroom is duurzame energie, omdat deze geput wordt uit een bron die altijd aanwezig is en nooit opraakt: de zon. Zonne-energie is ook schone energie, omdat daarbij geen uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 plaatsvindt. Alle reden dus om te overwegen een zonnestroominstallatie te nemen.

Zonnestroom is elektriciteit die wordt opgewekt door middel van zonlicht. Zonlicht wordt opgevangen en omgezet in elektriciteit door zonnepanelen. Zonnepanelen of zonnestroominstallaties worden ook vaak PV- en PV-systemen genoemd. Dit zijn afkortingen die zijn afgeleid van het Engelse woord photovoltaic. ‘Photo’ duidt daarbij op (de fotonen in het) licht en ‘voltaic’ op de elektrische spanning, waarin dat licht wordt omgezet.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat druilerig Nederland niet geschikt is voor zonne-energie. Maar schijn bedriegt: Nederland ontvangt jaarlijks een hoeveelheid zonne-energie, die overeenkomt met ruim 500 maal van ons elektriciteitsverbruik en bijna 60 maal ons totale energiegebruik. Het aanbod van zonne-energie is dus ruim voldoende, ook in Nederland!

Op de de volgende aspecten van zonnestroom wordt in meer detail ingegaan: